วัสดุอุปกรณ์คุ้มครองร่างกาย ได้นั้นเป็น ชุดดับเพลิงใน มี สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ

http://qlhw196.image-perth.org/x-pk-rn-thsa-ma-rth-pk-pxng-khe-rx-ngm-xthchi-sa-h-rbdb-phe-lng-skh-phaph-ra-ngkayth-khaeng-raeng

เครื่องใช้ไม้สอยซึ่งสามารถคุ้มครองอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดับเพลิงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง