Published News

Bài thuốc theo thể hàn thấp trị đau nhức xương khớp hiệu quả

https://donovanmaivn1982.tumblr.com/post/619364311511498752/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%C3%B3-kinh-nghi%E1%BB%87m-%C4%91%C3%B4ng-y-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-b%C3%A0i

Để khu phong, tán khí hàn xâm nhập vào cơ thể, bài thuốc Đông Y điều trị đau nhức xương khớp theo thể hàn thấp kết hợp một số dược liệu có tính ấm, có tác dụng tán phong, trừ thấp như thiên niên kiện, can khương,