Published News

Điều gì thu hút giới đầu tư để ý vào chương trình đầu tư định cư và lấy hộ chiếu tại Mỹ và châu Âu

https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=214934

Sở dĩ nhiều nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư để nhận thẻ nhập cư ở châu Âu bởi nhà nước các quốc gia đã đưa ra nhiều chính sách cực kỳ hấp dẫn nhằm kêu gọi vốn từ nước ngoài để phát triển kinh tế cũng như tuyển