เครื่องไม้เครื่องมือคุ้มครองป้องกันร่างกาย ได้นั้นเป็น ชุดดับไฟใน ประกอบด้วย สายส่งน้ำดับไฟชนิดผ้าใบ

https://pguo521.weebly.com/blog/5062831

เครื่องไม้เครื่องมือซึ่งสามารถคุ้มครองป้องกันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดับเพลิงสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง